A középkori zsidó vallásbölcsészek szentírásmagyarázata Májmúni előtt

5.000 Ft

"(...) A Szentírás, hasonlóan a megelőző időszakhoz, a középkor zsidó kulturális életében is meghatározó helyet foglalt el. E korszak zsidó exegetáinak azonban már választ kellett adniuk a zsidóságot belülről támadó karaiták téziseire, valamint a görög és az arab filozófia által felvetett új szempontokra. (...)" (Oláh János) 
A(z) A középkori zsidó vallásbölcsészek szentírásmagyarázata Májmúni előtt (Könyv) szerzője dr. Bacher Vilmos.

Budapest

Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor